tisdag, september 29, 2015

Ett (S)teg i rätt riktning!

Debattartikel i Barometern 29 september och i Östra Småland 1 oktober 2015
Socialdemokraterna har analyserat förra årets valresultat. En sådan analys är inte unik för just riksdagens största parti. Det är något som de flesta partier ägnar sig åt efter valrörelsen, mer eller mindre grundligt.  Frågor om vad som hände och inte hände samt vad som kunde gjorts annorlunda måste ställas och besvaras. Naturligtvis är den allra viktigaste frågan oavsett parti: ”Varför fick vi inte fler röster när vi självklart har den bästa politiken?”. Socialdemokraterna har analyserat under ett års tid och redovisar flera olika svar. Det ska de ha heder av. Självreflektion och självkritik är nyttigt.

Allra mest intressant är dock att de vågar närma sig en mycket viktig punkt: De konstaterar att en värderingsförskjutning i samhället har gjort höger-vänsterskalan mindre dominant i debatten. Konsekvenserna av en sådan förskjutning drabbar förstås traditionellt höger- respektive vänsterinriktade partier allra hårdast. Den vanliga retoriken fungerar allt sämre och tappar fotfästet i verkligheten. Jag tror att det är en korrekt bedömning. Samhället har utvecklats, liksom människorna och politiken. Vanligt gammalt politiskt groll går inte längre hem i stugorna.

Det går nämligen inte att lösa de fundamentala problemen med orättvisa, ojämlikhet och ojämställdhet med den sorts politik och den sorts motsättningar som en gång skapade dem. Vi behöver nya synsätt och nya perspektiv. På samma sätt som miljö- och klimatfrågorna inte på allvar förmådde lyftas in på den politiska agendan enbart med hjälp av de gamla partierna S, VPK, M, FP och C så kräver rättvisa, jämlikhet och jämställdhet nya och fräscha perspektiv och strukturer. Precis som Miljöpartiet från 1980-talet och framåt lyckades att sätta miljön på dagordningen så kommer Feministiskt initiativ att vara 2010-talets vägvisare för den nya debatten.

Jag är övertygad om att svensk politik har fastnat i gamla mönster som hör gårdagen till. Även socialdemokraterna har upptäckt det, vilket är positivt. Nu gäller det för oss att fräscha upp debatten, våga lyfta på stenar som har legat still alldeles för länge och ställa de frågor som leder framåt. Verkligheten är så mycket mer mångfacetterad än dimensionen vänster-höger. Demokratins överlevnad i framtiden kräver nytänkande. Att fler partier än Feministiskt initiativ vågar se det är bara positivt!Birgitta Axelsson Edström

Talesperson Feministiskt initiativ Kalmar län

Inga kommentarer: