torsdag, september 03, 2015

Varsågod och granska!

Idag och igår kunde vi läsa i Barometern om hur snett sk delade turer slår för anställda inom äldreomsorgen i Kalmar kommun. Föräldrar tvingas dra upp sina barn tidigt på morgnarna för att skolan alt jobbet börjar då, men man kan inte hämta förrän sent på kvällen. Arbetspasset kan nämligen vara delat och det innebär lediga timmar mitt på dagen, till nytta och gagn för ingen annan än för den kommunala ekonomin på kort sikt. Lediga timmar kostar ju inget, förutom för barnen då, typ… och för personalen som förlorar både tid och pengar.

Orsaken till att otyget delade turer finns stavas RESURSBRIST. Det är ingen som tycker att det är kul att lägga sådana scheman för anställda. Det är ingen som har en bisarrt sjuklig drift att förpesta livet för sina hårt arbetande kolleger, men när det inte finns pengar i systemet så det räcker till mänskliga arbetspass och arbetstider så blir det så där. Det är ganska skamligt, och det drabbar oftast kvinnor. Det är nämligen en övervägande andel kvinnor som arbetar inom äldreomsorgen.

Varför finns det resursbrist då? Ja, i Kalmar har man ålagt äldreomsorgen årliga besparingskrav på 10 mkr och 5 mkr de senaste åren för ”anpassning till standardkostnadsläget i landet”. Det innebär i klartext att dessa miljoner har omfördelats till annan verksamhet som finansieras kommunalt. Vi har ju liksom inte fått sänkt skatteläge på kuppen, utan pengarna ligger ju kvar i budgeten fast på annan plats. Dessutom har man i år generella besparingar på alla nämnder på 1%. Och, en sak till: Den kostnadsdrivande reformen ”Rätt till heltid” (som är rätt och riktig på alla sätt och vis eftersom man naturligtvis både ska kunna jobba heltid samt försörja sig på jobb inom omsorgen) ska genomföras UTAN att det ska kosta något. Alls. Det säger sig självt att den ekvationen inte går ihop. Resultatet blir taskiga scheman, utsliten personal och brukare som inte får sina behov av omsorg tillgodosedda med den kvalitet som borde vara rimlig, samt delade turer utspridda på de allra flesta.

Äldreomsorgen är en kommunal angelägenhet. När man drar bort resurser kommunalt, så håller det inte att säga att det behövs statliga pengar. Ändå är det exakt det argumentet som framhålls från ansvarigt håll i dagens Barometern, samma ansvariga håll som menar att den politik som bedrivs är "feministisk". Tillåt mig att le mitt i bedrövelsen... Med mer statsbidrag så kan man avhjälpa problemet. Tyvärr ställdes inte den självklara uppföljande frågan: Varför omfördelar ni resurser FRÅN omsorgen till NÅGOT ANNAT om det tvärtom behövs MER i omsorgen?

Jag trodde i min enfald att den frågan är journalistiskt motiverad i det här läget. Är det inte medias uppdrag att granska makten? Varsågod, gången är redan krattad!

Inga kommentarer: