tisdag, september 08, 2015

Respekt och kärlek, inte tolerans

I dessa Pridetider så är det lite inne att tala om "tolerans". Vi ska "öka toleransen" och därmed göra det lättare för människor som är HBTQ att leva och utvecklas här i närområdet. Trångsynthet verkar annars råda.

Jag vänder mig med bestämdhet mot den strategin. Vad betyder "att tolerera"? Jo, på samma sätt som en lärare kan tolerera kepsar i klassrummet så betyder det att man står ut med något som man egentligen inte alls tycker om. Någon attitydförändring är det inte tal om, utan bara om att ytligt stå ut. Det räcker inte, inte alls.

Möt en medmänniska med fraserna:
- Jag tolererar dig.
- Jag respekterar dig.
- Jag älskar dig.
Och tänk på vilken skillnaden blir.

Det är respekt och kärlek det handlar om, inte tolerans, om man vill ha djup, betydelsefull och varaktig effekt av en Pridefestival. Ordet "tolerans" är, som en av mina vänner uttryckte det "ett fult ord". Det konserverar normer, och det är precis det vi ska motverka. Jag nöjer mig inte med mindre i varje fall.

Inga kommentarer: