fredag, oktober 17, 2014

Ang Parkgården

Jag behöver ju inte längre tänka på att ens försöka vara politiskt korrekt, däremot vill jag agera etiskt och moraliskt riktigt. Därför skriver jag nu detta inlägg i debatten kring Parkgården i Kalmar, det privatdrivna äldreboendet i Kalmarsundsparken. Det florerar nämligen lite för mycket felaktigheter i den här frågan och insändare och debattartiklar förstärker en bild som inte är sann i alla delar.

Vi i omsorgsnämnden i Kalmar kommun har inte ambitionen att avveckla Parkgården. Däremot måste vi följa det regelverk som gäller, och vi har nu kommit till den punkt då en upphandling måste genomföras inför nästa år. Det fanns en möjlighet att förlänga nuvarande avtal ett år till, men det alternativet har förkastats av bolaget. Då återstår för kommunen endast två vägar, antingen att upphandla eller att ta över i egen regi. Det beslut som dock gäller, oavsett vad olika kommunalråd säger eller tycker, är att Parkgården ska drivas av en entreprenör. Därför är även den vägen som innebär att man avstår från upphandling stängd i dagsläget.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) handlar till sin karaktär om pengar. Vi kan tycka vad vi vill om det, men så ser det demokratiskt beslutade regelverket ut. Det är riksdagens ansvar och beslut, och vi måste följa det. När det gäller Parkgården har vi från kommunens sida tänjt så långt det har varit möjligt på paragraferna, och kanske lite till, för att säkerställa att god omsorg har kunnat bedrivas i Kalmarsundsparken. Vi har även från kommunens sida täckt upp för de hyreshöjningar som bolaget drabbades av när man själv sålde av de lokaler man en gång tog över från landstinget. I den delen av frågan har inte kommunen överhuvudtaget varit inblandad förrän konsekvenserna av försäljningen visade sig. Det behövdes nämligen kompensation för ökade hyror. Att sälja anläggningen, som ligger i ett av Kalmars allra mest attraktiva områden, hade kanske kunnat genomföras med ett bättre utfall för bolagets del, men sådant varken vill eller ska en kommun lägga sig i. Vårt fokus har varit att se till de boendes bästa, precis som verksamheten vid Parkgården själva förstås också alltid försöker göra.

Jag har aldrig varit orolig för kvaliteten på Parkgården. Den är tillfredsställande. Lokalerna är en aning gammalmodiga, men fungerar. Vi vill säkerställa att de boende inom äldreomsorgen får ha det fortsatt gott på Kalmars södra område. Vi har dock inga möjligheter att frångå demokratiskt beslutade regelverk. Vi kan inte ändra på historien, allra minst historiska beslut som vi inte själva har fattat. Vi kan inte styra över privata entreprenörer, vare sig de som driver omsorgsbolag eller de som äger fastigheter. Ibland är det svårt att få ihop allt till en anrättning som alla tycker om till 100%.

Men, vi lovar förstås att göra vad vi kan. Upphandlingen ska genomföras efter beslut av nämndens ordförande, och processen blir snabb. Jag hoppas på en lösning som fungerar väl och där personalen får arbeta kvar. Hur det än blir så ska de boende inte drabbas. Det får nämligen inte ske.

Inga kommentarer: