måndag, juli 07, 2014

Meddelarfriheten får inte inskränkasInsändare skickad till Barometern med anledning av diskussionen som förts kring öppenhet, meddelarfrihet och ev sanktioner inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Jag inser att texten inte kommer att publiceras på den begränsade debattplats som finns under sommaren så jag lägger den här.

Meddelarfriheten är grundlagsskyddad och innebär rätt att lämna upplysningar för offentliggörande i vilket ämne som helst till bland annat media. Den gäller även för offentliganställda tjänstemän, och därmed gäller den för lärare anställda vid Kalmarsunds gymnasieförbund. Den friheten får inte inskränkas.

Jag har varit med så länge i den politiska världen att jag vet att allt som skrivs om den i media inte är sant eller åtminstone inte hela sanningen. Det finns alltid fler sidor av ett problem, och alla framkommer inte alltid. Däremot blir jag, som allmänhetens företrädare och ledamot av gymnasieförbundets styrelse, djupt oroad om det framkommer tecken på att en grundlagsskyddad frihet begränsas såsom beskrivs i insändaren från signaturen K den 26 juni. Så ska vi inte ha det i en demokratiskt styrd organisation. Öppenhet ska råda inom organisationen liksom den självklara rätten att kontakta media eller på andra sätt framföra synpunkter.

Jag säger inte att så inte är fallet idag. Vad jag säger är att varje förtroendevald i en offentlig verksamhet måste säkerställa att grundlagsskyddade rättigheter respekteras samt reagera när det framkommer tecken på motsatsen. Annars sköter man inte sitt uppdrag, och det ska man göra oavsett hur otrevligt det kan bli när man begär ordet. Därför utgår jag ifrån att Kalmarsunds gymnasieförbund ser till att varje rektor och varje anställd med personalansvar vet vad som gäller. Det som beskrivs i insändaren från signaturen K angående efterforskning och varning när en lärare har yttrat sig offentligt ska inte under några omständigheter kunna förekomma i en demokratiskt styrd skola. Den anställde har rätt till sin meddelarfrihet. En chef som inte förstår det och agerar därefter har i alla stycken fel.

Birgitta Axelsson Edström

Styrelseledamot Kalmarsunds gymnasieförbund

Inga kommentarer: