måndag, juni 18, 2012

Vi behöver ett kulturlyft!


Kommunen ska
  • öka resurserna till fritidsgårdarna för att garantera ungdomars tillgång till icke-kommersiella och drogfria alternativ på fritiden.
  • stimulera och stödja ideell verksamhet. Det är en grundbult i vårt samhälle och en garanti för demokratin.
  • se föreningslivet som en nödvändig och viktig del i ett välfärdsamhälle. Vi ska erbjuda olika sorters lokaler, t ex idrottsanläggningar av hög kvalitet och till rimlig hyra. Vi vill bygga en ny sporthall i centrala Kalmar, gärna i Falkenbergsområdet.
  • ta ansvar för att människor i alla åldrar ska kunna utveckla sin kreativitet och bygga ett rikt och hållbart liv genom kulturverksamhet. Ett stort och viktigt steg är att etablera ett barn- och ungdomskulturhus i centrala Kalmar där Kulturskolan och Monokrom kommer att finnas. Där ska det också finnas ”bara vara”-ytor där ungdomar ska kunna umgås och utvecklas utifrån sina egna önskemål.
Det här vill vi i Vänsterpartiet. Vi är inte i mål med dagens S-V-budget, men vi är en bit på väg. Vårt kommunala handlingsprogram visar vägen.


Däremot står oppositionen på andra sidan. Att SD har en helt annan kultursyn vet vi ju. Där pratas bara om historiskt levande stad och så står det något osammanhängande  i deras budgetalternativ om kulturarv. Att kultur och fritid så självklart är kreativitet och framtidstro, det är kanske farligt. Släpper man kulturen fri kan det ju leda till mångfald, och det vill ju inte alla i fullmäktige ha. För min del håller jag envist fast vid att mångfald ALLTID är bättre än enfald.


Men det finns också annat som vi är oense om med andra partier. Det handlar om fritidsgårdarna till exempel. C fortsätter att tjata om timledarreformen. Tror dom att man skapar en reform bara av att upprepa ordet varje gång fritidsgårdarna ska diskuteras? Det ÄR ingen reform, det är en anpassning till rådande regelverk. Timanställningarna var oegentliga anställningar. Kan inte centern en gång för alla erkänna det? Och nu vill C och dessutom KD att vi ska tillbaka till outbildat folk i fritidsgårdsverksamheten. Genom frivilliga ska nämligen öppettiderna förlängas. Fritidsgårdsverksamhet är mångfasetterad ungdomsverksamhet med kvalitetskrav, inte bara på öppettider utan på kontinuitet och förtroende. Det behövs MER utbildat folk där, inte mindre. Sedan kan jag hålla med C om att fritidsgårdar ska finnas i närheten av där våra unga bor, men det bygger på att vi kan hålla igång en verksamhet med hög kvalitet. Det gör vi med utbildat och kunnigt folk.


Vi är oense om en sak till: KD vill till exempel skjuta upp hela kulturhusbygget i tid, och FP vill att det ska byggas i Oxhagen. Inget av dessa partier verkar förstå hur viktig den här satsningen är för barn och ungdomar. Det är en långvarig långbänk som vi snart ser slutet på, och då finns det INGEN anledning att vare sig stanna upp eller börja om från början. Kulturcentrum ska ligga i centrum, det är en viktig signal till våra ungdomar om hur vi värderar dem. De ska inte vara osynliga på Baronens vind eller i källaren på Folkets Park.


Folkpartiets syn på kultur är också värd att kommentera: ”Fler invånare med mer kvar i plånboken leder till ökad kreativitet och tolerans”. Hur tänker man då? Att rika människor har mer pengar, det vet jag, men inte sjutton är de mer kreativa? Om man nu inte anser att det är mer kreativt att alla kör samma bilmärke och köper likadana Armanikostymer än att bygga sin egen cykel av upphittade reservdelar och sy om mammas klänningar till nya byxor till barnen?


Nej, kultur och kreativitet ska stödjas på annat sätt än med tjocka privata plånböcker och barns och ungdomars fritid ska kunna fyllas med alternativ som är icke-affärsdrivande men erbjuda möjlighet till utveckling. Det står emot högeroppositionens visionslöshet och snålhet.

Inga kommentarer: