söndag, april 22, 2012

Innovationer på jobbet

Ett av de mer intressanta seminarierna som jag deltog i på Äldreriksdagen, förutom vårt gruppmöte i Vänsterpartiet förstås, handlade om innovationer. Det var inte intressant primärt för äldreomsorg, utan det berörde arbetslivet i stort. Hur tar man tillvara anställdas idérikedom och ger dem mod att tänka nytt och fritt? Det är en aktuell fråga som berör de flesta arbetssektorer idag.

Det är ett djupt liggande mänskligt behov att självständigt styra sitt eget liv, att lära sig nya verktyg och redskap samt att skapa sig meningsfullhet i arbetet. Det uttrycker Daniel H Pink (2010). Naturligtvis ställer en sådan insikt krav på arbetsledning och organisation, på styrning och på en förändrad medarbetarroll. Gamla strukturer som går ut på att chefen vet bäst i alla lägen, att hierarkier alltid ska betonas och att anställda enbart är utförare och inte tänkare sätter hinder i vägen för att anställdas inneboende kraft ska komma arbetet till del. Och det är ju improduktivt...

Vad arbetslivet behöver är en kultur av ständiga förbättringar. Vi behöver en bejakande kultur, som bejakar olika tänkesätt och olika perspektiv, för det är där människor som tänker olika möts som de nya idéena föds. Det är inte farligt att tänka eller tycka olika, det är istället en fördel, men då måste vi lära oss att respektera varandras tankar och se möjligheterna istället för hindren. Vi behöver ta oss bort från "så har vi alltid gjort"-tänkandet och gå mot "att pröva nytt skadar inte"-tänkande. Vi måste ha modet att överge och fasa ut gamla rutiner om de kan ersättas med nya som fungerar bättre och annorlunda. Vi måste låta våra medarbetare få vara de hela resurser som de är och inte vingklippa dem genom gamla synsätt.

Innovationer är nödvändiga för framgångsrik verksamhet och tilltro till medarbetares idéer är en friskfaktor. Vågar det svenska arbetslivet ta till sig de insikterna? Jag tror faktiskt att man måste. Som Stig Sjödin skrev angående människovärdet: "Människor tycker illa om dressyr. Också arbetare"

Inga kommentarer: