söndag, april 22, 2012

Att dölja och smita undan...

Jag har varit på Äldreriksdag i Stockholm i två dagar. Den bjöd på ömsom vin ömsom vatten (i bildlig bemärkelse) och ett och annat guldkorn kunde man snappa upp. Och då menar jag inte talet av äldreminister Maria Larsson eller den ganska genomgående ambitionen att sätta alla i samma båt och kväva debatten mellan styrande höger och opponerande vänster. Det går utför med välfärden med högerpolitik och kvartalskapitalism, med vinstintressen i omsorgen och med strypta statsbidragsnivåer till kommunerna. Den utvecklingen ska naturligtvis borgerligheten stå för. Varför ska de ges tillfälle att krypa undan ansvaret för den? Det är både pinsamt och verkar hämmande för de krafter som vill bygga upp en till stora delar raserad välfärd och trygghet. Fram med alternativen så kan vi sedan diskutera på allvar!

Och jag kan heller inte begripa omdömet hos den som beslutar att chefen för Carema ska ges tillfälle att under konferensens sista halvdag "tillrättalägga" bilden av ett vård- och omsorgsbolag med vinsten istället för människan i centrum. Jag undrar om vi ger andra verksamhetshaverier samma möjlighet i andra sammanhang. Är det vanligt att dåliga exempel får mer utrymme än goda? Eller är det helt enkelt det borgerliga SKL som vill skyla över den borgerliga regeringens ideologiska misstag????

Inga kommentarer: