onsdag, juni 02, 2010

Dagens pensionärsråd - reflektioner över pinsamheter

Idag har jag varit på sammanträde med pensionärsrådet. Det är ett intressant forum även om det allra mesta kretsar kring omsorgsfrågor och inte direkt ligger nära mina verksamhetsområden. Idag fick vi en lägesrapport om planerna för nya bostäder för äldre på Varvsholmen. Spännande och imponerande tankar tycker jag.

Det pinsamma under förmiddagens möte var dock att det snackas en himla massa om tillgänglighet och hur viktigt det är att vi tänker på det. Ändå fungerar inte hörselslingan i sammanträdesrummet och ledamöter satt längs med väggarna bakom ryggen på andra och deltog i diskussionen utan att ens använda det högtalarsystem som trots allt gick att använda.

Tänk att vi fortfarande år 2010 när alla kommunala lokaler ska ha tagit bort alla enkelt avhjälpta hinder ska ha sammanträden med äldre och personer med hörselnedsättning i lokaler som inte funkar! Och att vi fortfarande inte har tagit till oss betydelsen av att använda de hjälpmedel som ändå GÅR att använda!

Skärpning, kamrater. En gång kan det vara DU som behöver lite extra hjälp för att kunna delta i samhällslivet på någorlunda rimliga villkor utan att anstränga dig till det yttersta för att höra vad som sägs och därmed bli fullständigt urblåst i skallen efter bara ett par timmars möte. Så ser verkligheten ut för en del av oss, och vi ska ta mig sjutton slippa känna att vi är besvärliga och störande bara för att vi kräver det vi sannerligen enligt lag har rätt till!

Att bli förödmjukad och uppläxad under sammanträden eller känna att man är på något slags husförhör har man fått vänja sig vid. Det hör väl till antar jag i vissa sammanhang, men jag vill själv inte bete mig på det viset. Jag hoppas att de som beter sig så blir bedömda efter sina egna handlingar. Man kan inte ändra på någon annan än sig själv som bekant, och redan det är svårt nog. Men det jag inte köper och det jag aldrig kommer att acceptera heller, det är att den som behöver extra stöd och hjälp ska behöva skämmas för det och hellre håller tyst och finner sig i tystnaden för "att man inte vill ställa till besvär". Sådant bemötande anstår inte en kommun som vill kalla sig demokratisk anno 2010.

Inga kommentarer: