måndag, september 11, 2006

11 september

Idag är det den 11 september. Det är ett ödesdigert datum. Salvador Allende mördades 1973, terrorattacken mot World Trade center samt Pentagon utfördes 2001 och utrikesminister Anna Lindh miste livet just den 11 september 2003. Det är inte utan ett visst obehag man konstaterar att dagens datum är 11 september.

Ändå är det viktigt att inte resignera inför våld, terror och ondska. Sådant måste bekämpas.
Vi måste se med stort allvar på de terrordåd som utförs runt om i världen och inse vikten av att brett diskutera, analysera och vidta verkningsfulla åtgärder för att förhindra och bekämpa terrorism, men ska vi åstadkomma något alls måste vi angripa terrorismens orsaker. Den enda vägen bort från terrorism går nämligen genom en jämnare fördelning av makt och resurser. En rättvis världsordning med respekt för mänskliga rättigheter minskar själva grogrunden för terrorism. Så enkelt, och så himla svårt, är det.

Det är då vi behöver en regering som säger ifrån, en regering som inte hela tiden springer den enda kvarvarande supermaktens ärenden. Det är därför vi måste kämpa för ett starkt Vänsterparti i valet som kan dra (s)torebror i vänsterarmen och stå upp för rättvisa, internationell solidaritet och global demokrati!

Inga kommentarer: