onsdag, november 28, 2018

Julkonsert till förmån för En flicka är född

Varje dag föds flickor in i förtryck och orättvisor. Det kan vi inte acceptera.
Flickor ska aldrig nekas, kränkas, hotas, utnyttjas eller tvingas – bara för att de är flickor. Vi kan aldrig acceptera att flickor föds in i förtryck och orättvisor – bara för att de är flickor. Att fattigdom och normer gör att flickor får sämre möjligheter till utbildning, sjukvård eller försörjning. Att de utsätts för sexuellt våld eller könsstympning. Eller att flickor får äta sist och minst.
Det är en ständig kamp om liv och död, som vi måste ta tillsammans. I årets julkampanj har vi den stora möjligheten att tillsammans kämpa för att ingen flicka ska hotas, utnyttjas eller kränkas. För varje barn är skapad till Guds avbild och har samma värde – oavsett kön.
Så skriver Svenska kyrkan om årets julinsamling En flicka är född här.
Vi i Vox Communis håller med. Därför kommer alla intäkter från vår julkonsert i Algutsrums kyrka lördagen den 8 december att gå till En flicka är född. Visst vill Du vara med och bidra till detta viktiga arbete? Ett sätt är att köpa en biljett och få en rejäl dos med julglädje i toner och ord på köpet! Boka din biljett via mailadressen julkonsert.voxcommunis@gmail.com
Varmt välkommen!

Inga kommentarer: