onsdag, april 25, 2018

Dags för en hållbar utveckling av äldreomsorgen!

Insändare införd i Östra Småland den 26 april 2018
Det är ganska frapperande att se hur bilden av äldreomsorgen i Kalmar varierar mellan olika perspektiv. Från ansvariga politiker i kommun- och förvaltningsledning hörs lovord över egna framgångar och satsningar medan personal på golvet slår larm om dåliga scheman och otillräcklig bemanning. Jag säger inte att något av perspektiven är fel, men jag kan inte låta bli att reflektera över dels att man ser helt olika saker beroende på var man befinner sig, dels förundra mig över att dagens kommunledning får välja vad man ser utan att bli ifrågasatt.

Jag har själv befunnit mig på båda positionerna samt dessutom varit nära anhörig till brukare inom äldreomsorgen. Jag har varit med om att ta riktigt tuffa beslut när budskapet har varit tydligt och enkelt, nämligen att den stränga budgetdisciplinen måste hållas uppe. Det var ungefär där jag tappade en stor del av tilliten till en kommunledning som vägrar att se verkligheten men som är mest mån om att själv framstå i god dager. Jag har också sett vad konsekvenserna blir när omtalade förbättringar mer består av ett glittrigt yttre än ett genuint förbättrat innehåll.

Tyvärr så fortsätter den här trenden. Man bygger nya äldreboenden men bemannar med hjälp av delade turer. Äldre dementa får se alltför många nya ansikten i omsorgen och det försvårar möjligheten till en vettig och trygg livskvalitet. Personalen vittnar om arbetsvillkor som för tankarna till tiden för min födelse snarare än 2000-talet. Ändå så hävdar Kalmars politiker att man satsar.
Jag nöjer mig inte med dagens politikers världsfrånvända sätt att sköta äldreomsorgen. Det är orimligt att personalens och brukarnas perspektiv förbises och viftas bort till förmån för cynisk röstfisketaktik inför valet. Förmågan att lyssna bör uppvärderas, och en god idé vore att verkligen lyssna på rösterna från den stora personalstyrkan, mest bestående av kvinnor, som lever i verksamheten varje arbetsdag. Det är så man på allvar kan bygga verklig kvalitet som håller i längden. Det är så man gör när man är feminist i praktiken och det är så man måste driva en aktiv politik såväl i majoritet som i opposition om man vill mer än att bara fiska röster.

Kalmars äldre har rätt till en god och prioriterad äldreomsorg utförd av anställda som känner att de har möjlighet att göra sitt bästa. En sådan är långt mer värd än det lull-lull som idag levereras från ansvariga politiker!
Birgitta Axelsson Edström 
Talesperson och kandidat till kommunfullmäktige för Feministiskt initiativ Kalmar 

Inga kommentarer: