lördag, januari 14, 2017

Flickors rättigheter måste värnas!

Debattartikel i Barometern 14 januari 2017 och Östra Småland 20 januari 2017

Ensamma barn på flykt lever farligt och flickor är särskilt utsatta för tvångsgifte, övergrepp och sexuell exploatering. Problemen upphör inte när de kommer till Sverige. Därför har vi myndigheter som ska se till att varje barn skyddas mot våld, exploatering, tvångsgifte och övergrepp. Här ska det inte göras skillnad på barn och barn. Sverige har ju en lagstiftning mot barnäktenskap i syfte att undvika risken för exploatering av barn. Flickor i Sverige har helt enkelt rätt att leva i frihet och har också rätt att själva välja sin partner.

Utländska barnäktenskap är inte giltiga i Sverige om det inte finns synnerliga skäl, och varje fall ska prövas utifrån det enskilda barnets rättigheter. De senaste dagarnas medierapportering pekar dock på att kommuner i vårt län verkar sakna handlingsberedskap för att hantera barnäktenskap på ett rimligt sätt. Ändå finns flera för kommunernas socialtjänst kända fall där mycket unga flickor lever i äktenskapligt samliv med män som i många fall är betydligt äldre. Att flickor i mycket späd ålder blir gravida och föder barn innan de själva har lämnat barndomen borde vara en varningsklocka med mycket skarp klang. Tyvärr verkar den ändå inte ha uppfattats.

Kunskapen om mänskliga rättigheter verkar alltså vara bristfällig i våra kommuner. I de kommuner i landet där Feministiskt initiativ har mandat ligger därför ökad kunskap om mänskliga rättigheter högt upp på dagordningen. Det behövs sannerligen om flickors rättigheter ska bedömas som lika viktiga som pojkars/mäns. Så bör det vara även i Kalmar län!

Feministiskt initiativ kommer aldrig acceptera att utsatta flickor på flykt utnyttjas eller att olika regler ska gälla för barn i Sverige och barn på flykt. Barnkonventionen gäller för alla barn, såväl i Kalmar län som i hela Sveriges land.

Birgitta Axelsson Edström
Talesperson för Feministiskt initiativ Kalmar län

Inga kommentarer: