lördag, januari 28, 2017

Bland "sanningar" och nya perspektiv

Jag bläddrade i ett psalmbokstillägg från 1991 som jag tidigare inte hade sett. Det kändes lite märkligt till sitt innehåll. Bland annat så fanns psalmen Fädernas kyrka med, en psalm som plockades bort ur psalmboken när den reviderades 1986. Texten var, minst sagt, problematisk och övermåttan nationalistisk. Vi har ju en sådan historia. Med tanke på att förra psalmboken kom år 1937 så förstår man att sådana strömningar var vanliga. Nu dök den alltså upp här så sent som 1991. Även andra psalmer fick mig att höja på ögonbrynen.

Jag läste förordet och förstod att detta var en reaktion på 1986 års psalmbok. Här presenterades nämligen psalmer som skulle behövas för att kyrkan skulle kunna spegla djup och innehåll i den korrekta teologin. Gruppen som arbetade fram tillägget ses på bilden nedan.

Plötsligt så kunde jag ganska enkelt förstå vilka djup och vilka innehåll man tyckte var hotade och vilket/vilka nya perspektiv som var boven i dramat. Jag antar att jag inte behöver vara tydligare än så? Ni som läser detta förstår säkert vad det kan handla om, eller hur?

Det kom ett nytt tillägg år 2002. Det finns med i de psalmböcker som idag används i Svenska kyrkan och EFS och omfattar psalmerna 701-800. För nyansens skull: Jag älskar inte alla sånger där heller, men många är riktigt fina och tillför såväl innehåll och bredd som djup. Jag undrar vad höga vederbörande farbröder bakom 1991-tillägget skulle tycka exempelvis om psalm 718 som börjar med raden "Hennes starka vingar bär" och har fått svensk text av Anna-Karin Hammar. Där hittar vi i slutet på första strofen: "Då svävade Guds Ande över vattnet, allt blev ljus. Som en moderfågel bar hon livet fram."

Förresten, jag behöver nog inte undra. Jag tror att jag vet. Det finns många förgivettagna sanningar som inte tål att ifrågasättas av en rad skäl. De patriarkalt färgade och motiverade skälen brukar ofta vara starka även på det kristna området. Vi behöver dock ifrågasätta ännu mer för att Guds rikedom ska bli ännu tydligare. Det är min starka övertygelse. Jag tänker på ärkebiskopens ord: Gud är större.

Det är en sanning som inte behöver ifrågasättas, men vi behöver dock begripa den. Det gör vi inte än, inte på långa vägar.


Inga kommentarer: