fredag, juli 29, 2016

Långsiktigt arbete, inte ytligheter, ger resultat

Insändare i Barometern den 29 juli 2016 och Östra Småland 1 augusti 2016
”När ett samhälle skriker efter fler poliser är det dags att dra öronen åt sig.” Orden är gamla men välkända och äger sin giltighet även idag. Rapporterna om övergrepp och våldtäkter avlöser varandra. Kalmar är långt ifrån skyddat. Här händer en hel del. Det är i det läget kommunstyrelsens ordförande Johan Persson uttalar att han blir vansinnig över att hans ansträngningar att göra Kalmar till Sveriges tryggaste stad inte ger effekt. Tystnaden från övriga fullmäktigepartier kan inte tolkas som annat än att man håller med. Vi andra känner förstås också vanmakt, men inte över samma sak. Vi känner en oerhörd frustration över ett samhälleligt engagemang som mer verkar gå ut på att få fina utmärkelser än att skapa långsiktig trygghet på djupet och på allvar.

Det är inget fel på vare sig polisens arbete eller på deras antal (om de mot förmodan skulle bli fler). Det är inte fel att hamna högt i mätningar heller. Det som är fel är istället att man bortser från det självklara: Ett tryggt samhälle är ett samhälle där drivkraften för övergrepp, våld och kränkningar inte finns, inte där den enbart hindras från att blomma ut på grund av att det står en polis i varje gathörn. Ett tryggt samhälle skapas när dess invånare är trygga, där man kan lita på rättssäkerheten, där rättvisa och verklig demokrati råder och där vi tar hänsyn till och ansvar för varandra. Ett tryggt samhälle är ett samhälle där alla dess invånare får plats och kan bidra efter förmåga. Ett tryggt samhälle handlar om gemensamt ansvar och om politiska och samhälleliga värderingar som bygger på kärlek, jämlikhet och jämställdhet istället för strategier som går ut på att maximera röstandelen och därmed tjockleken på den egna plånboken i nästa kommunval.

Det är mycket svårare att skapa ett tryggt samhälle än att vinna utmärkelser. Likväl är det det förstnämnda som måste vara i fokus för en politik som ska kunna kallas seriös. Det är långsiktigt bildande och insiktsfullt arbete som gör skillnad som består i ett långt längre perspektiv än en opinionsmätning på nätet. Hur man ska kunna skapa förutsättningar för och manövrera en sådan utveckling bör kommunpolitiken i Kalmar ta sig en ganska allvarlig funderare på. Vi i Feministiskt initiativ har kommit en bit på väg med sådana funderingar och delar gärna med oss av dem. Ett tryggt Kalmar är väl vad vi alla vill ha? Då ska vi nog se till att genomföra åtgärder som ger effekt och göra det TILLSAMMANS!

Birgitta Axelsson Edström och Kerstin Ljungberg 
Feministiskt initiativ Kalmar

Inga kommentarer: