torsdag, mars 03, 2016

Uttalande från Feministiskt initiativ Kalmar län

Uttalande antaget av Feministiskt initiativ Kalmar län vid årsmötet den 29 februari 2016 (publicerat i Östra Småland 4 mars 2016):

Idag befinner sig 60 miljoner människor på flykt undan krig och förföljelse. En miljon av dem har tagit sig till EU med fara för sitt eget liv. Vägen hit kantades av död och svåra umbäranden inte minst för ett stort antal kvinnor och barn. Inom EU och i medlemsstaternas ledarskikt diskuteras dock mer hur man ska hindra fler flyktingar från att komma hit än hur vi tillsammans kan skapa en mänskligare tillvaro för oss alla. Det är mardrömslikt.

Flyktingar ska inte hindras från att komma till EU. EU-ledarnas fokus på att stänga gränserna och bekämpa människosmugglare har skapat en massgrav i Medelhavet och tar livet av människor längs den livsfarliga flyktvägen till Europa. Sverige och Danmark har med sin flyktingpolitik satt igång en utveckling där det har blivit fullt legitimt för EU:s medlemsländer att stänga sina nationella gränser för flyktingar. Denna politiska utveckling går tvärs emot Genèvekonventionen och sätter asylrätten ur spel. Den största delen av människorna på flykt tas idag emot av utvecklingsländer som Libanon och Pakistan. Därför är det i allra högsta grad provocerande att världens rikaste länder vill svara med att stänga sina gränser och därmed skapa en av modern tids största humanitära kriser.

Feministiskt initiativ kommer aktivt att motarbeta denna politiska utveckling. I Europaparlamentet pågår ett arbete med en resolution om EU:s migrationspolitik. Vi arbetar för att den resolutionen ska fokusera på att skapa säkra och lagliga vägar för flyktingar att ta sig till EU. Feministiskt initiativ vill att de flyktingar som kommer till EU själva ska få välja var de ska leva sina liv. Den rätten är mänsklig och ska vara allmän.

Vi ser att samhällsklimatet i Europa har hårdnat. Sverige och Kalmar län är inte skyddade från den utvecklingen. Rasismen och hatbrotten ökar. Hur Sverige och EU väljer att hantera flyktingar har inte bara betydelse för enskilda individer. Det handlar om vilket samhälle vi vill leva i. Om vi inte upprätthåller synen på människors lika värde och rättigheter påverkar det vårt samhälle i grunden. Mänskliga rättigheter förpliktigar att agera för att skydda de mest utsatta, och det gäller såväl lokalt och nationellt som internationellt. Feministiskt initiativ välkomnar alla de insatser som syftar till att inkludera nya människor i Sverige och i Kalmar. Här ska alla känna sig välkomna och värdefulla. Allt annat är nämligen oanständigt.

Feministiskt initiativ
Kalmar län

Inga kommentarer: