tisdag, mars 08, 2016

Internationella kvinnodagen 2016

Debattartikel i Barometern 8 mars 2016:
Kan vi nå rättvisa och fred i vår tid? Orättvisorna är stora och konflikterna eskalerar. Den globala ojämlikheten, klimatförändringarna, nationalismen och militariseringen hänger ihop med varandra. Tillsammans kan vi, i solidaritet och gemenskap över gränser och med olika bakgrunder och erfarenheter, göra skillnad i rättvis, hållbar och fredlig riktning. Men det är inte de orden och den strävan som är vår världs ledstjärnor. Istället ska vi tro att ständigt ökande konsumtion, tillväxt, militär styrka och den starkes förtryck av den svaga är nödvändiga för samhällets överlevnad.

Vi förleds att tro att det inte finns något annat än materiell grund för lycka, en materiell grund som visar sig bestå i en totalt obalanserad fördelning av jordens resurser. En procent av jordens befolkning äger nu mer än resten av världen tillsammans. Så skapas konflikter. Konkurrensen och tävlandet om att vara den som äger mest leder oss inte framåt utan istället till ett samhälle utan framtid. Vi vill stå emot. Vi vill ha en hållbar framtid för våra barn och för den vackra värld vi har att förvalta. Vi vill peka på alternativa vägar i motsats till den hårda kapitalismen och utsugningen, men vi måste bli fler som vågar och vill. Vi måste bli fler som ifrågasätter det rimliga i att lägga 5 miljoner kr i timmen på vårt militära försvar men inte ha råd att ta hand om de människor som flyr hit undan krig och förtryck och som har förlorat både familj, vänner och hem. Vi vet att det också nu, som i alla konflikter i en patriarkal värld, är barn och kvinnor som drabbas hårdast. Vi kan inte med bibehållen mänsklighet stänga dem ute från en framtid. Vi vet också att det inte är med hårdare tag, stängda gränskontroller och protektionism vi skapar en trygg framtid. Trygghet skapas ju istället av trygga och tillitsfulla människor som känner sig uppskattade och välkomna i samhällsgemenskapen. DET är tillväxt i hållbar mening!

Idag är det internationella kvinnodagen. Låt oss i denna konfliktfyllda och kalla tid, när vi ser hur nationalismen ställer redan svaga grupper mot varandra, kämpa tillsammans. Kloka kvinnor har i alla tider gått före och utmanat rådande orättvisor just för att de trott på att förändring är möjlig. Låt oss gå vid deras sida.

Birgitta Axelsson Edström och Frida Berlin

Talespersoner för Feministiskt initiativ Kalmar län

Inga kommentarer: