måndag, februari 09, 2015

Skämskudden fram... Dags att ta ansvar!


Insändare publicerad i Östra Småland 10 februari 2015

Vi fick i veckan läsa rapporter om att kvinnliga sjöbefälsstudenter blir kränkta under sina praktikperioder. Det är inte bara verbala kränkningar som sker, utan det går så långt att de pressas till att avslöja tidigare sexuell erfarenhet samt utföra grova sexuella handlingar för att få en god relation med kaptenen och för att i förlängningen inte riskera ett dåligt praktikomdöme. Vi bör observera att det här handlar om kvalificerad utbildning på högskolenivå.

När ansvarig prefekt på Sjöfartshögskolan ska försöka förklara hur detta kan hända så är det ohyggligt nära att skämskudden åker fram. Det kan väl ändå inte vara de kvinnliga studenternas ansvar? Alla "vet" ju att detta sker, men enda vägen framåt verkar vara att kvinnorna som utsättas ska anmäla trots de risker det medför, samt att fler kvinnor väljer sjöutbildningarna. Det är klassiskt: Fler kvinnor ska utbildas i kränkande miljöer för att kränkningarna ska upphöra på sikt och det är samtidigt deras ansvar att anmäla när ”det oundvikliga” sker. Det är alltså kvinnornas problem, ingen annans.

Och det där är feltänkt i kubik. Bristande respekt och felaktiga värderingar är inget som präglar de kvinnliga studenter som utsätts för de här kränkningarna. Det är de andra, de redan yrkesverksamma som påtar sig ett utbildningsuppdrag mot betalning, som äger problemet och som också måste ta sitt ansvar för att råda bot på det. Det är pinsamt lågt av utbildningsanordnaren att inte inse det. Värdegrund, likabehandling och lika rättigheter borde sannerligen inkluderas i kompetensutvecklingsplanen inom alla instanser som har anknytning till sjöbefälsutbildningen.

Vi ska inte offra fler kvinnors självkänsla för att ett antal män med makt inte fattar hur de ska bete sig. Dessa män kan väl inte vara helt obildbara ändå? Låt oss då inte behandla dem som om så vore fallet. Det är ovärdigt ett medvetet samhälle år 2015 att återupprepa samma idiotiska misstag gång på gång. När män inte fattar att kvinnor har samma värde som män så är det männens problem, eller hur?

Nej, det här är ytterligare ett exempel där en ledning försöker locka kvinnor till mansdominerade arbetsplatser och yrken där en stark manlig norm och hierarki sedan länge både sitter i väggarna och är en realitet. En god sak som ändå kan komma av det här är en diskussion om hur vi bryter den manliga överordningen på riktigt, men för att nå dit krävs insikt och vilja. Vi ser inte att sjöbefälsutbildningen är där ännu. Mäns makt och privilegier försvinner naturligtvis inte per automatik för att jämställdhetssiffrorna ser bättre ut. Det krävs ett enormt arbete för att komma tillrätta med det här problemet. Dessa kvinnliga studenters utsatthet är som sagt bara ett av ett oändligt antal exempel på detta. Vi kan bara hoppas att det här inte präglat dem till ytterligare underordning och tystnad. Men vi kan aldrig lägga över ansvaret på dessa kvinnor att reda upp det här. Det är ett samhällsproblem som bärs av ett manligt normsystem. Det är dags att det förändras!

Birgitta Axelsson Edström, Annika Roskvist Stahre, Emma Ebintra, Stina Felter, Marcus Högberg
Feministiskt initiativ Kalmar län

Inga kommentarer: