måndag, januari 09, 2012

Blåögd momssänkning

Nu har restaurangmomsen sänkts. Högern, som ju är den politiska kraft som bestämmer, hävdar att syftet är att det ska skapa fler jobb. Blåögdhet är bara förnamnet.

Idag ser vi att det handlar om helt andra effekter. Lunchpriserna lämnas i stort sett intakta. Visst, det finns ställen som sänker med 2-5 kronor men de flesta behåller sin prisnivå. Man använder måhända pengarna till bättre råvaror??? Eller till arbetsmiljöåtgärder???

Nej, det troliga är att momssänkningen vandrar precis den väg som vi alla, inklusive högerregeringen, sedan länge har insett, nämligen till vinster i restaurangföretagen. Visst, även restauranger måste kunna leva på sin verksamhet och det ska löna sig att jobba där. Problemet är dock att här omfördelas skattemedel till privata vinster. Om man drar riktigt långa konsekvenser innebär det att pengar som vi sedan länge ansett ska gå till gemensamma angelägenheter i form av vård, skola och omsorg istället blir privata vinster, denna gång till restaurangbranschen.

Höjer det statusen? Hjälper det välfärden? Ger det fler jobb? Naturligtvis inte, men det var heller aldrig avsikten. Ord är inte detsamma som handling, den sanningen bekräftar borgarregeringen gång på gång. Detta är det senaste exemplet.

Inga kommentarer: