onsdag, mars 18, 2009

"Frivilliga" resor?

En av de mest grundläggande principerna för den svenska skolan är att den är avgiftsfri. Denna princip har dessutom ytterligare förtydligats av Skolverket under senare år. Trots det fortsätter Stagneliusskolan i Kalmar med ledningens goda minne att planera resor som eleverna erbjuds att delta i förutsatt att de, eller snarare elevernas föräldrar, betalar. För att man ska kunna kringgå lagen kallas resorna frivilliga och man hävdar att de inte ingår i undervisningen. Därmed anses de inte vara betygsgrundande. Var och en som tänker till i frågan inser det orimliga i resonemanget.

Jag är ersättare i Kalmarsunds gymnasieförbunds styrelse. Jag har alltså ingen plats i arbetsutskottet och deltog inte i behandlingen av förbundets yttrande till Skolverket angående den nu aktuella anmälan. Förresten kunde inte arbetsutskottet påverka yttrandet då det redan var ivägskickat när utskottet sammanträdde. Därmed kan inte heller styrelsen behandla yttrandet vid kommande sammanträde. Den politiska behandlingen kan man alltså bara ana sig till. Som företrädare för Vänsterpartiet vill jag ändå göra min ståndpunkt tydlig.

En skola skall följa gällande lagar och regler. Det gäller såväl offentligt drivna skolor som fristående. Vilka familjer är bekväma i en situation där barnen pga föräldrars arbetslöshet, låga löner eller långtidssjukskrivningar inte kan betala för resor som skolkamraterna kan delta i? Det är inte försvarbart att leta möjligheter att kringgå grundläggande principer, vilka i det här fallet dessutom är ovanligt tydliga, för att ge skolor rätt att diskriminera elever. Fortsätter Anders Andersson (C) på den inslagna vägen har han snart sopat undan allt vad rättvisa och likvärdighet i utbildningen heter.

Kalmarsunds gymnasieförbund med ordföranden Anders Andersson (C) i spetsen har ett ansvar gentemot alla sina elever. I det ansvaret ligger inte att skuldbelägga en anonym anmälare när ett fel har begåtts. Sådana sandlådefasoner borde man ha vuxit ifrån. Däremot ska felen rättas till och inte upprepas. Det förutsätter jag att man också tar itu med, om än i senaste laget.

1 kommentar:

Mats sa...

Gott rutet, håller med.