måndag, december 15, 2008

Gnällkväll på gång

Idag kl 17 är det fullmäktige med budgetrevidering. Det blir nog en lång kväll. Tillåt mig att anta att den blir precis lika förutsägbar som vanligt. Borgerligheten kommer inte att ta ansvar för den kommunala ekonomin. Som vanligt alltså. Gossarna i sd kommer att skylla allt på en grupp. Som vanligt det också.

Och där står vi i den rödgröna majoriteten med ansvaret och med förtroendet att styra den kommunala skutan åt rätt håll och utan att den sjunker. Med starka vindar från regeringshåll som påverkar kursen i riktning mot skarpa klippor och skär så måste man ta till genomgripande åtgärder för att hålla skutan med fören i rätt riktning. Och det går, även om vi är tvungna att genomföra både en skattehöjning och ytterligare besparingar i verksamheten. Det är inga roliga beslut, men de måste tas.

Vad är då alternativet? Sanningen att säga så finns det inget. Borgerligheten hävdar stopp både för besparingar och för ökad utdebitering. Deras budgetförslag ligger alltså på minus. De vill "tillsätta en konsult" som någon gång i framtiden ska lägga förslag på besparingar. Det påminner mig om gångna tiders "tillsättning av utredning", dvs att skaffa sig tid till att inte göra nånting alls. Det är ansvarslöst. För under tiden hamnar människor i arbetslöshet (många av dem hamnar dessutom utanför A-kassan eftersom regeringen har höjt avgifterna) och utförsäkras från sjukförsäkringen (och blir hänvisade till socialens försörjningsstöd).

En högerregering som fryser statsbidragen och urholkar välfärden i kombination med en finanskris som håller på att leda till en mycket djupare lågkonjunktur än vi har kunnat föreställa oss ger inget guldläge precis, men någon måste ju ta ansvaret. Vi är beredda. Och vi är beredda att ta fighten med dem som ställer sig vid sidan av och bara gnäller. Gnäll är sällan ett framgångsrecept, varken i de politiska sammanhangen eller i andra.

Inga kommentarer: