torsdag, december 04, 2008

Bottennapp av trenne herrar

Tre Kalmarmoderater raljerade över majoritetsstyret i Kalmar i en av stadens eminenta lokalorgan i början på veckan. http://www.barometern.se/nyheter/debatt/nio-punkter-for-ett-battre-kalmar(1006302).gm Jag är inte förvånad. De värderar inte rättvisa, solidaritet och jämlikhet lika högt som vi. De prioriterar heller inte vanliga löntagares rätt att kunna leva på sin lön eller den offentliga sektorns utveckling. Begreppet En god personalpolitik kan de knappast stava till. Deras ideologi är mycket långt ifrån vår.

Men, jag trodde nog ändå att även moderaterna höll demokratin och dess spelregler högt. Men jag trodde fel. När man kallar politiska motståndarpartier, som val efter val får folkligt stöd och som respekterar och arbetar efter demokratins spelregler, för onödiga så spelar man själv inte längre på den demokratiska spelplanen. Men, det är klart, gnälla går ju alltid, speciellt när man befinner sig vid sidan av och dessutom, som i fallet med moderaterna, varken effektivt kan samarbeta inom partiet eller med de andra borgerliga partierna. Eller är det så att dessa tre herrar har bildat en egen klubb inom partiet? Är det ännu en fraktion som lever ett eget liv? Kanske är det en förklaring som kan rädda anseendet hos moderpartiet, för den där artikeln måste ju vara ett bekymmer. Det borde den vara i alla fall.

Jag tycker att högern driver en politik som är uppåt väggarna fel. Jag skulle däremot aldrig kalla ett sådant parti onödigt. I en demokrati har alla demokratiska partier rätt att finnas och verka oavsett hur stort eller litet folkligt stöd de har. När dessa tre Kalmarmoderater uttrycker sig som de gör har de passerat gränsen för anständighet och står med fötterna i smutsig sörja. Där borde de inte behöva stå.

Inga kommentarer: