lördag, februari 23, 2008

Visst är det en soppa...

Kalmars bostadsbolag, allmännyttans Kalmarhem, är i blåsväder. Styrelsen har avgått och VDs förmåner och avtal om ditten och datten granskas i media framlänges och baklänges. Så måste det vara. Styrelsen bär ansvaret och det kan man aldrig komma ifrån, även om man kan ha många frågetecken kring hur stora möjligheter styrelsen egentligen har haft att styra verksamheten. Det är viktigt att undersöka vem som har skrivit på avtal och vilka som har vetat om det. Inte ens en styrelse kan fråga om saker vars existens de inte har haft en aning om. Ansvaret för VD och ordförande/vice ordförande måste utredas. Och tysta styrelsemöten kan vi inte ha, även om "kulturen i väggarna" säger det.

Naturligtvis stör extravaganta förmåner. Varför måste man ha en förmånsbil värd 400 000? Visst, man blir förmånsbeskattad, men signalen? Hur många av Kalmarhems hyresgäster har en bil som är värd ens de 90 000 som tilläggspaketet kostade? Hur många av Kalmarhems hyresgäster har ens en bil? En intressant fråga är vid vilken punkt omdömet börjar svikta. Ett kommunägt bolag, som ska vara folkstyt, FÅR INTE tappa omdömet. Som ett brev på posten kommer strax en debatt om kommunägda bolag, om politiskt tillsatta styrelser och nämnder och nästa steg är ett ifrågasättande av demokratisk styrning via allmänna val. Ja, affärer som denna är tacksamt bränsle på den brasan.

Jag hoppas vi lär oss något av den här soppan. Vi behöver en stark allmännytta för att kunna garantera hyresrätten och för att se till att alla har någonstans att bo. En bostad är en social rättighet. Det är varken förmånsbilar, bokföringstrix eller omdömeslöshet.

Inga kommentarer: