torsdag, april 04, 2019

Varför inte börja direkt?

Jag har aldrig blivit slagen av en man i fysisk bemärkelse. När jag säger det så brukar kommentaren "ingen skulle våga" hänga i luften. Den kan man skratta åt, men den är egentligen djupt tragisk och den säger något ganska skrämmande om vårt samhälle. Skulle det vara normalläge att slå en kvinna och värt att påtala om någon man inte har stake nog till det? En löjlighetens stämpel trycks direkt i pannan på det fega fruntimret till karl och kvinnan betecknas som manhaftig. Visst är det ganska patetiskt i en upplyst tid som vår?

Ändå har jag stött på dem många gånger, männen som anser sig ha rättigheter långt utöver rimlighetens gräns. Det kanske handlar om våld också bland de män jag har mött, det vet jag inte säkert eftersom jag inte har upplevt det själv, men rätten att tafsa, att förödmjuka, att såra, att hota, att förminska, att förlöjliga och att kränka paras mycket ofta ihop med förmånen att vara helt omedveten om hur illa de beter sig. De gör det i skydd av någon form av briljans - intellektuell, kulturell, estetisk eller hör och häpna moralisk/etisk - som ofta är mer självdefinierad än faktiskt upplevd av omvärlden. Omvärlden tar dock denna grandiosa självbild och detta gigantiska självförtroende som ett faktum och accepterar överlägsenheten. Jag har mött dem otaliga gånger, inom jobbsfären, inom politiken, inom kulturvärlden och tyvärr också inom kyrkornas väggar. Det är sorgligt.

Och det är därför det inte räcker med att binda en skådespelare på Dramaten vid skampålen, spotta på honom och svälta ut honom. Det finns nämligen otaliga fler, och de blir inte färre för att en får ta straffet för dem alla. De bara fortsätter, på samma sätt och i orubbat bo. De kanske inte är lika skyldiga som han, eller åtminstone inte lika grymma. I jämförelse är de betydligt bättre. De har inte brukat dödligt våld, åtminstone inte än. Människan tenderar att framställa sig själv i så god dager som möjligt, och det gäller även män som beter sig grisaktigt. Här har de möjlighet att åtminstone inte se ut som svin, och den möjligheter ger vi dem när vi fokuserar på EN gärningsman och ETT offer.

Det måste få ett slut! Det händer ju varje dag! Vi har många Josefin och många Örjan, och det tillkommer fler hela tiden. Vi måste lägga fokus på rätt saker, på att svälta ut beteendet där det börjar växa. Det gör vi genom att 1. skapa medvetenhet hos de breda lagren, 2. utveckla mod att säga STOPP i alla lägen och 3. vara så envisa att vi inte ger upp förrän vi nått målet ETT SAMHÄLLE FRITT FRÅN DISKRIMINERING AV KVINNOR. Ett verksamt medel är folkbildning på djupet.

Alla män slår inte. Alla män beter sig inte illa, men det finns alltför många som gör både det ena och det andra. Det är dem jag vill åt, och för att nå dit måste vi hjälpas åt, såväl män som kvinnor och plocka fram urkraften ur vårt ursinne över att världen ser ut som den gör. Varför inte börja direkt? Eller kommer det en bättre dag framöver när det passar bättre att börja skapa rättvisa?

Jag skulle inte tro det.

Inga kommentarer: