tisdag, februari 12, 2019

Motion till kyrkofullmäktige i Kalmar pastorat


Kalmar pastorat skriver i den nuvarande församlingsinstruktionen:”Vi strävar efter att öka tillgängligheten genom att förlägga en kvällsmässa på söndagar i någon av pastoratets församlingar”.

Denna formulering har dock inte gett upphov till någon förändring av tidpunkten för söndagsmässorna. Samtliga fem församlingar håller sin huvudgudstjänst med start i spannet kl 10-11. Vi vill inte påstå att antalet gudstjänstfirare är lågt. Det framkommer i resultatet av visitationen år 2018 att det tvärtom förhållandevis är många som firar gudstjänst i Kalmar pastorat, och det är naturligtvis glädjande. Ett problem, vilket lyfts i visitationsrapporten, är dock att medelåldern är ganska hög på sina ställen. Vi menar att en kvällsgudstjänst, kanske kl 17 eller kl 18, skulle kunna göra det enklare för fler att delta i gudstjänstlivet. Vi menar också att denna tid bör ligga fast vecka efter vecka i en av våra kyrkor och inte alternera. Sådant riskerar att skapa mer förvirring än möjligheter.

Vårt samhälle utvecklas liksom vårt arbetsliv. Många har ett hektiskt program med arbeten som kräver hög grad av engagemang och med andra fritidsaktiviteter som man själv eller familjen deltar i. Tiden blir för många en bristvara liksom möjligheten att sova ut. Det är inte optimalt för alla att kyrkan erbjuder huvudgudstjänst med mässa den enda morgonen i veckan då man kan ta det lugnt. Vi menar att det är hög tid att vi tittar på möjligheter att möta behov hos de människor som inte är vana vid att prioritera kyrkobesök på söndag morgon men som har större möjlighet att dela gemenskapen vid mässa och kaffebord längre fram på dagen som ett avstamp inför den kommande veckan. Självklart finns det redan idag alternativ till söndagens huvudgudstjänst i form av en mängd gudstjänster/mässor i veckan. Det är ändå så att söndagens huvudgudstjänst är den största och viktigaste och den som anger tonen åt veckan som väntar.

Vi menar att tiden är mogen för att våga tänka nytt och att pröva en ny gudstjänsttid. Nu när arbetet med en ny församlingsinstruktion inleds passar det extra bra att lyfta frågan och omvandla förra instruktionens strävan till praktisk handling. I Kalmar ligger våra församlingar och församlingskyrkor väldigt nära varandra. Att samtliga fem firar gudstjänst samtidigt känns inte optimalt om man avser att ha hög tillgänglighet samt utnyttja resurser på bästa sätt. Söndagsgudstjänsterna i Svenska kyrkan i Kalmar ska vara öppna för alla, inte bara för dem som är morgonpigga på söndag morgon!

Vi föreslår därför att kyrkofullmäktige i Kalmar pastorat​ beslutar
att i arbetet med församlingsinstruktionen och i enlighet med visitationsrapporten lyfta frågan om att flytta huvudgudstjänsten i någon av församlingarna i Kalmar till kvällstid samt
att genomföra förändringen så snabbt som möjligt.

Kalmar den 11 februari 2019

Birgitta Axelsson Edström, Gunnar Thorbert, Monica Lengström och Gabriella Thorbert

Öppen kyrka – En kyrka för alla


Inga kommentarer: