måndag, januari 16, 2017

Om tro, hopp och kärlek

På söndag, tredje söndagen efter trettondagen, är temat enligt kyrkoåret Jesus skapar tro. Vi kommer att läsa om hur Jesus botade en dödssjuk pojke på distans. Det undret gjorde att många kom till tro, men hur fungerar det idag? Jesus finns ju inte här på jorden lika påtagligt i fysisk mening, och det är svårt att se tecken och under på samma tydliga sätt. Ändå är tron i högsta grad levande hos många. Hur går det till? Hur kan man tro på en Gud när man ser all ondska, allt våld, allt förtryck, alla orättvisor och all terror som finns i världen? Hur kan man hävda att Gud är kärlek när så många lider av sjukdom och andra människors orättfärdiga maktutövning?

Ja, det är inte lätt, men på något sätt så fungerar det. Hur-frågan är intressant och har sysselsatt många under århundradena. Ändå finns tro fortfarande. Vi är många som har en levande relation med levande Gud (sann Gud och sann människa) om än i en annan dimension än de relationer vi har med andra människor. Det är en Gud som vill helighet men som är barmhärtighet. Det är en vän som är närmare än någon annan. Jag önskar att fler ska lära känna den vännen och min bön är att vårt sökande efter svaret på hur-frågan ska leda till att fler hittar hem!

Människan behöver tro och hopp. Utan hopp kan man inte leva, men hopplösheten breder ut sig mer och mer. Jesus skapar både tro, hopp och kärlek. Må vi inte stå i vägen. Min bön är: Gud, ge oss förstånd och ödmjukhet nog att lämna över oss till dig så att vi kan vara dina händer och fötter här bland alla de människor som du älskar men som ännu inte vet om det!


Inga kommentarer: