onsdag, mars 06, 2019

Inte brist på pengar utan på moral

Replik publicerad i Barometern den 6 mars 2019
Synsättet att allt ska motiveras utifrån pengar genomsyrar numera det mesta, även Peter Palms begreppsvärld när han i lördagstidningen hävdar att jag är naiv som inte begriper att mänsklig interaktion, etik och moral handlar om pengar.
Palms reaktion föranleddes av en debattartikel där jag hävdade motsatsen. Allt handlar nämligen inte om pengar. Jag har inte skrivit ”allt åt alla i kärlekens namn” vilket Palm påstår. Vad jag skrev var att vi inte ska hämta vår etik från plånboken. Det leder, hävdar jag, helt enkelt fel.
Vi lever i ett av världens rikaste länder. Det är inte materiell resursbrist som hindrar oss från att vara medmänskliga mot människor som behöver hjälp. Det är brist på etik och moral.
En eloge vill jag ändå ge Palm. Den vanligaste reaktionen på synpunkter liknande dem jag nyss framförde är anonyma meddelanden i brevlådan eller i e-posten. Palm skriver under med namn. Innebörden i responsen är dock densamma: Den som inte fattar att det enda rätta är att pengar ska styra människans handlande är korkad, av en del även definierad som på gränsen till kriminell. Det får mig att undra vart vi människor egentligen är på väg.
Var och en har naturligtvis rätt till sin egen uppfattning, men när kärleken till pengar värderas högre än kärleken till medmänniskan så tror jag att vi är farligt ute.
Birgitta Axelsson Edström

Inga kommentarer: