fredag, september 09, 2016

Fixa det! Hur svårt kan det vara?

Jag spelar en hel del på äldreboenden just nu. Det är andakter och mässor och ett och annat café med önskepsalmer eller födelsedagsfiranden. Det är i högsta grad meningsfulla uppgifter och det är välbesökt. Men, det skulle kunna vara ännu bättre. Jag tänker speciellt på ett avseende.

Det borde inte vara en nyhet att det främst är äldre som bor på äldreboende. Det borde inte vara en nyhet att äldre ofta får problem med hörseln heller. Ändå saknas på flera håll möjligheter att förstärka tal via slinga och/eller högtalaranläggning. I rimlighetens namn, varför överhuvudtaget ha samlingslokaler om de boende inte kan få ut något av de samlingar som hålls där? Visst, Kristus finns i nattvardsgåvorna ändå när man tar emot dem, men varför ska man behöva gå miste om resten?

Nu i veckan var jag för första gången på ett av stadens boenden. Där fanns inget som kunde förstärka ljudet. Det var svårt att få psalmsången att fungera, så klart beroende till stor del på att inte heller psalmnumren nådde fram. Jag ska till nästa gång se om det finns möjlighet att åtminstone koppla in en mikrofon i den förstärkare som jag har till den keyboard som jag spelar på. Det är väl bättre än inget, men långt ifrån tillräckligt och det hjälper ju bara när jag är där var fjärde vecka. Jag hoppas verkligen att någon mer aktivitet genomförs mellan varven. Hur det funkar då med ljudet har ut ingen aning om, men jag misstänker hur eländigt det kan vara när fast installation helt saknas. Respekten för de boende kräver långt mer!

När vi skulle gå, efter andakten, blev vi av de flesta närvarande personligen hälsade varmt välkomna tillbaka. Det skar i hjärtat. Många av dem hade inte hört vad som sagts och inte vad som spelades heller. Ändå såg de fram emot nästa gång. SÅ låga krav ska man inte behöva ställa på sin egen delaktighet.

Här finns massor att göra! Teknik finns liksom kunnande, om än inte på plats. Det jag helst skulle vilja säga är: Fixa det! Hur svårt kan det vara? Med en gnutta empati och god vilja så kan man komma långt, åtminstone fram till telefonen för att ringa efter hjälp. Det handlar om våra äldres hälsa och livskvalitet. Den respekten ska visas dem när de anförtror sitt boende och sin tillvaro till ett vård- och omsorgsboende!

Inga kommentarer: