torsdag, juli 09, 2015

Verklighet, inte käbbel eller statistik och jämförelsetal

Insändarreplik publicerad i Östra Småland 9 juli 2015 och Barometern 24 juli
Så blir jag då än en gång bemött med ambitionsbeskrivningar (ÖS 8 juli). Vad jag efterlyste i min insändare var inte försvarsreaktioner av typen ”det är inte vårt fel” eller ”vi ville något annat”. Istället uppmanade jag till en tydlig strävan hos fullmäktiges samtliga partier att grunda beslut i verkligheten såsom den ter sig i vardagens perspektiv istället för från stadshusets andra våning. De flesta bryr sig nog inte om vad som har sagts i stängda budgetförhandlingar så länge dessa resonemang inte omsätts i praktisk handling.

Det är inte Vänsterpartiet som styr kommunen, det är koalitionen Socialdemokraterna och Centerpartiet som tillsammans med Vänsterpartiet lägger fram budget, och det är uppenbart att det inte är ambitionerna från vänstern som får mest genomslag. I så fall hade ju budgeten, att döma från insändare 8 juli, sett helt annorlunda ut. Å andra sidan, när man själv beskriver jämställdhetssatsningar som stora utan att satsa en krona på dem så kan man ändå börja undra över ambitionsnivån, men det är i sig en helt annan diskussion.

Det är naturligtvis inte lätt att samarbeta med andra som är mycket starkare och som man inte delar uppfattning med. Antingen får man acceptera läget och därmed kapitulera från sin egen politik eller så får man gå därifrån. Det vägvalet har Vänsterpartiet i Kalmar sedan länge tagit ställning till. Det är därför de alltid mer framhåller nationella ambitioner och väldigt sällan nämner de kommunala besparingar som de varje år lägger på äldreomsorgen.
Men det där är politiskt käbbel som ingen vinner speciellt mycket på, allra minst äldreomsorgens brukare och personal. Det viktiga är hur vardagen fungerar för dem. Det är hög tid för beslutsfattare att verkligen lyssna istället för att gömma sig bakom statistik och jämförelsetal som distanserar från den verkliga vardagen. Ska heltid vara normen för de anställda inom omsorgen, se till att göra det möjligt antingen genom att sänka heltidsmåttet eller genom att anställa mer personal. Det är, till skillnad från vackra ord, något som gör skillnad i verkligheten.


Birgitta Axelsson Edström, nära anhörig till brukare i äldreomsorgen  

Inga kommentarer: