torsdag, juli 16, 2015

Brandstationen kan bli nav för regional scenkonst och kultur!

Artikel publicerad i Barometern 16 juli 2015 och Östra Småland 17 juli
Kalmars gamla och mycket centralt belägna brandstation kommer snart att stå utan verksamhet. Första spadtaget för den nya och mer moderna stationen är redan taget och byggnationen är igång. Då nås vi av beskedet att fastighetsaffären, som var förutsättningen för att den sedan länge uttjänta brandstationen skulle byggas om till attraktiva bostäder, har havererat. Visst är det ett bakslag för kommunens planering, men nu gäller det att se möjligheterna!

Det är inte så många år sedan som brandstationen utgjorde ett mycket attraktivt lokalalternativ för Byteatern Kalmar Länsteater. Det var sommaren 2012 som kommunen började utreda möjligheten. Man konstaterade att lokalerna, med en viss tillbyggnad, skulle kunna fungera som teaterfabrik med scenmöjligheter. Strax därpå, under senhösten 2012, blev det dock klart att kommunen skrivit en avsiktsförklaring som istället reserverade byggnaden för bostäder. Vi önskar, nu när chansen finns, att teaterhustanken öppnas på nytt för brandstationen. Vi hänger gärna på!

Den rivnings- och byggprocess som ska bereda Linnéuniversitetet plats i Kalmar hamn är redan i full gång. Vi upplever nu på plats att teaterns nuvarande lokaler kommer att få brottas med ännu större problem än tidigare, vilket riskerar att ur från säkerhetssynpunkt drabba både verksamhet, besökare och personal. Byteaterns trängande lokalbehov är väl känt sedan decenniers utredningar och planeringsarbeten. Problemen har eskalerat, och nu börjar det alltså bli väldigt bråttom. Dessutom har vi förstått att kommunens arbete med nybyggnation av ett kulturcentrum har tappat rejält med fart. Nu, vid samma tidpunkt som detta blir känt, ser vi att en riktigt god idé kan pånyttfödas. Den här idén innebär att vi kan göra ett centralt beläget och välkänt hus till en offentlig miljö och en portal till en stadskärna som spirar av kultur. Ta tag i den!

Vi kan tillsammans sätta Kalmar i brand, inte med förgörande eld utan med skapande och inspirerande scenkonst. Kultur är något vi skapar tillsammans, och Byteatern vill vara en aktiv del i det arbetet. Visst vore det otroligt passande, ur såväl kulturhistoriskt som framåtsyftande perspektiv, att låta brandstationen, som under så många år har tjänat kommunens räddningsarbete, få utgöra navet i den processen?

Birgitta Axelsson Edström
Ordförande
Byteatern Kalmar Länsteater


2 kommentarer:

Martin Ibohm sa...

Hej Birgitta!
Jag läste den här artikeln i tidningen för en tid sedan, sedan blev det tyst.
Tycker personligen att det låter som en jättebra idé och jag vet att jag inte är ensam.
Så vad gör vi?

Har delat artikeln på min facebooksida också

Ha de fint! /Martin Ibohm.

Birgitta Axelsson Edström sa...

Hej! Beskedet vi har fått är att inget händer medan "de som bestämmer" har sommarledigt. Den ledigheten bör ju vara slut snart kan man tycka. Det vore bra om fler än vi hördes och syntes i opinionen, så skriv gärna ett inlägg till tidningarna! Ju fler, desto bättre. Jag är rädd att hela tanken med kulturcentrum håller på att dö, så det är viktigt med brett folkligt stöd för satsningar! Tack för glada tillrop! Hälsningar Birgitta