onsdag, december 04, 2013

Vad är diakoni?

Just nu pågår en fest- och musikvecka i Kalmar Domkyrka. Läktarorgeln har invigts efter en genomgripande ombyggnad, och kyrkan tar tillfället tillvara genom att erbjuda aktiviteter dagligen. Igår var det diakonins dag. Då fick vi som är nyvalda i pastoratets kyrkoråd svara på frågor, och våra svar går nu att läsa på en liten vikvägg vid kyrkans ingång. Så här skrev jag:

Vad tänker du på när du hör ordet diakoni?
Det första jag tänker på är en sång som jag har sjungit i kör många gånger:
"Du skulle vara hans händer i världens svidande nöd
Hans svala och helande händer bland sjukdom och plågor och död
Du skulle vara fullkomligt förenad med honom i allt
Så kan vår jord bli förvandlad och så kan hans värld ta gestalt"
(Musik: Hans Dahlin, text: Ingegerd Ahlin)
De orden beskriver ganska bra vad diakonin kan vara, en uppgift i världen som just ”evangeliet genom händerna och hjärtat”. Därav följer att det är en självklar del av det kristna livet, precis som exempelvis undervisningen, förkunnelsen och lovsången. Diakonin är en kallelse för alla, och var och en kan bidra med sin del.

Hur kommer ni i er nomineringsgrupp/parti att arbeta med diakoni?
Vi i Vänstern i Svenska kyrkan har betonat kyrkans sociala arbete i våra målformuleringar och ska förstås låta dem styra våra ställningstaganden och vårt arbete även fortsättningsvis. Det betyder att vi vill att kyrkan, dvs vi alla tillsammans, aktivt tar ställning i samhällsdebatten, mot orättvisor – både nära och långt bort. Det betyder att vi ska finnas där med våra händer och vårt hjärta när människor i olika svåra situationer, det kan vara flyktingar som behöver en fristad eller andra som behöver stöd av skilda slag. Genom praktiskt arbete kan vi minska de sociala, ekonomiska och kulturella klyftorna som finns och som stänger dörren för så många till ett värdigt och delaktigt liv i vårt samhälle. I praktisk handling kan vi visa att alla har samma värde oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Det är att sprida evangelium till alla!

Inga kommentarer: