tisdag, oktober 28, 2008

Hög tid att vakna

Igår var det kommunfullmäktigemöte i Kalmar. Det utvecklade sig till ett ovanligt oinspirerande möte, tråkigt nog. En och annan sak kan man i varje fall reflektera över:

Centerparti-Anders försöker göra vårdcentralerna, egentligen heter det hälsocentraler numera, ack ja, till en primärkommunal fråga. Det är dömt att misslyckas, liksom strävan att göra frågan till en centerpartiangelägenhet. Men de försöker, som sagt. Han undrade om de saknade fasta läkarna är ett problem. Det är klart att de är ett problem! Men vad som orsakat problemen med att läkare har slutat, det framgår inte. Och det kan han ju fortsätta att undra. Egentligen är det hela mitt fel. Det erkänner jag. ;-)

Lärarna i Kalmar kommun är enligt moderaterna den enda yrkesgrupp som inte får använda SMS. Stackars lärarna! Fast jag fattar egentligen inte varför Isaksson måste interpellera och sedan hota med att motionera i den här frågan. Var står det att lärare inte får skicka SMS? Jag utgår från att lärare, liksom vi andra, själva kan bedöma vilken kommunikationskanal som är mest lämplig att använda i olika situationer. Tydligen tror inte moderaterna det. "Omyndigförklarande av yrkesgrupp" är bara förnamnet på det här agerandet.

Moderaterna fortsatte med att vilja diskutera budgetfrågor. Samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande ville ha mer pengar till sin verksamhet eftersom nämnden har svårt att hålla budget och krävde svar nu i oktober. Märkligt. Oansvarigt. Odisciplinerat. Dessutom framgick det med all tydlighet att han tycker att samhällsbyggnadsnämnden är den enda verksamhet i kommunen som leder till utveckling och att det är den enda verksamhet som han behöver kunna något om. Det känns konstigt med tanke på att en fullmäktigeledamot har i uppdrag att ta ansvar för helheten. Så, välkommen till verkligheten, Lövgren! Är det verkligen första gången det framgår att kommunala resurser inte räcker till?

Kinasatsningen börjar gå mot sitt slut. Kommunen måste i det här läget naturligtvis försöka rädda det som räddas kan, och det gjordes så gott det nu gick. Alla partier utom ett fattade det. Men vem är den nya entreprenören som ska ta över och undvika en fortsättning på historien om Tji Peng? Mr Who?

Fp brukar betyda Folkpartiet. Igår betydde det både FelParkerarna och Först Pank. Får vi månne höra "Ropen skalla, parkering åt alla" och "Finanskris aha, vad var det vi sa?" i kommande liberala demonstrationståg?

Tja, var detta värt ett par timmars tränande av sittmusklerna? Tveksamt. Mycket tveksamt. Demokratin är värd ett bättre öde. Det är sannerligen dags för fullmäktige att vakna!

Inga kommentarer: