fredag, september 12, 2008

Kalmars egen "Hänt i veckan"?

Kvaliteten växlar minsann mellan tidningssidorna. Det röda lokalorganets egen lilla knäjycke är ute och viftar i dag igen och sprätter dynga. Kanske behöver han mer luft? Kanske är han inte ute tillräckligt mycket och tillräckligt ofta? Eftersom det blir fel varje gång så kanske syretillförseln är för knapp? Eller saknar han ett liv? Tja, vem vet?

I Spårhundens värld är det tydligen naturligt att be om ursäkt för sina åsikter. Det är det inte för mig, och det gjorde jag inte efter min nedlagda röst i arenafrågan heller. Men, eftersom jag faktist tycker att Ronny Nilsson är en trevlig prick så sa jag, när vi båda stod och hällde upp kaffe efter beslutet, att han inte skulle ta mitt ställningstagande personligt. Detta tycker Spårhunden är en halv pudel, och där är vi inte av samma åsikt. Jag tycker att det är trist när man inte kan skilja på sak och person nämligen. Man ska inte få kommunalt stöd för att man är trevlig. Man ska förresten inte bli nekad kommunalt stöd för att man är otrevlig heller. Kommunalt stöd får man om man har rätt till det och om man behöver det. Alltså kan man faktiskt hålla fast vid sin åsikt, vilken ibland kan innebära att man inte kan ta ställning FÖR en finansiering som frångår gällande principer, men fortfarande tycka att folk som vill ha finansieringen är trevliga. Men det kanske är svårt att förstå i en del världar där man är van vid att vara en del av den flock som troget och okritiskt följer en ledarhund.

Förresten hade nämnda tidning problem med strömmen under gårdagen. Var det månne Spårhunden som hade kissat ner ledningen? Vem vet? :-)

Inga kommentarer: