onsdag, juni 22, 2016

Pressmeddelande från Byteatern Kalmar Länsteater 22 juni 2016


Det är med stor lättnad vi kan konstatera att lokalproblemen för Byteatern Kalmar Länsteater nu ska få en lösning som ger teatern möjlighet att utvecklas!

Kalmar kommun och Landstinget i Kalmar län har i dagarna kommit överens om en satsning på länsteaterns framtid. Det som kommer att ske är följande: Det befintliga teaterhuset i Kalmar hamn (Hamnscenen) kommer att både byggas om och byggas till för att kunna möjliggöra modern teater- och scenkonstverksamhet. Därmed blir de mångåriga arbetsmiljöproblemen, vilka har begränsat teaterns verksamhet i väsentlig grad, ett minne blott.

Teatern kommer att utöka sina spelytor och därmed kommer teaterproduktionen att kunna öka i väsentlig omfattning. Detta gynnar inte bara Kalmar som residensstad. Det är en satsning som gynnar hela länet och som ger länsteatern ännu bättre förutsättningar att verka i hela länet. Med ökade produktionsytor kan teatern både spela (på plats och på turné), planera och repetera samtidigt. Självklart kommer länsteateruppdraget, dvs att erbjuda professionell teater i hela länet med speciellt fokus på barn och ungdomar, vara det viktigaste även när det nya huset står färdigt!

Utvecklingen öppnar också för samarbete med Linnéuniversitetet. Universitetet kommer, när nybyggnationerna är klara, att befinna sig bokstavligt talat nästgårds. Tusentals studenter och anställda kommer då dagligen att befinna sig i teaterns absoluta närhet vilket kommer att ge nya och talrika kontaktytor med människor som kanske tidigare inte ens hittade till Byteatern.

Det är oerhört glädjande att kommunen och landstinget har resonerat sig fram till en ansvarsfördelning och därmed säkrat länsteaterns verksamhet. Vi kan utan tvekan slå fast att den lokallösning som nu presenteras, på befintlig plats i hamnen men med omfattande satsningar på såväl inomhus- som utomhusmiljö med fokus på utveckling, tillgänglighet och säkerhet, är det bästa alternativ som vi på teatern har haft att ta ställning till. Det uppfyller så gott som samtliga de av oss uppställda kriterierna för en fungerande lokallösning. Det här blir en nystart som gör att vi kan se framtiden an med tillförsikt!

Birgitta Axelsson Edström, ordförande
Svante Oledal, vice ordförande
Daniel Rylander och Mia Carlsson, teaterchefer

Inga kommentarer: