torsdag, april 22, 2010

Man lär så länge man lever

Jag läste i morgonens lokalblad att förre S-riksdagsmannen och numera PRO-aren Bengt Kronblad vill riva upp pensionsuppgörelsen som han själv var med och röstade igenom i riksdagen. Systemet värdesäkrar inte pensionerna, klarar inte turbulens och man har spekulerat oaktsamt med pensionspengar: http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/pro-bas-byter-asikt-om-pensioner(1886480).gm

Ja, det var just sådana argument som vi i Vänsterpartiet angav då vi som enda parti röstade emot, och det är precis sådana argument som vi fortfarande använder. Pensionssystemet är inte seriöst och sätter inte pensionärernas trygghet och säkerhet i främsta rummet. Jag för min del har aldrig trott att det ekonomiska världsläget styr gamla människors behov av mat för dagen och tak över huvudet.

Så välkommen Bengt Kronblad! Nu tycker vi lika i den här frågan. Det är skönt att tiden gör att människor kan ompröva sina ställningstaganden. Man lär ju som bekant så länge man lever.

Inga kommentarer: