torsdag, november 06, 2008

Tvära kast mellan äktenskap och betyg

Nu börjar det äntligen röra på sig när det gäller en ändrad äktenskapslagstiftning, men regeringen löpte inte linan ut. Det var väntat. Med två regeringssidor som har grävt ner sig i varsin skyttegrav inför hela allmänhetens åsyn så var ju inget annat att vänta. De fegade ur och vågade inte ta striden mot varandra. Istället för en genomarbetad regeringsproposition så läggs en motion från riksdagsledamöterna i m, fp och c. På det viset tycker väl alla att de har behållit ansiktet. Det tycker inte jag. Jag tycker att de har avslöjat sig. Makten framför allt, som sagt. Det gäller även inom alliansen alltså.

Och som en slump, som något fullständigt oplanerat, så lägger nu regeringen fram sitt förslag på nytt betygssystem! Snacka om att vilja dölja misslyckandet! Nu ska det bli debatt om de sex nya betygsnivåerna på längden och på tvären, och då glömmer världen äktenskapsbalken. Simsalabim! Tror man alltså.

S och mp lär ha sagt ja till betygen på förhand, men initierade källor säger att det nog morras lite i leden där just nu. Ja ja, man får väl vara aktsam på vad man går med på. Vi har i alla fall vår uppfattning klar.

Vi vill avskaffa betygen, och det gäller även det nuvarande systemet. Betygen styr mot ytliga kunskaper som är lätta att mäta och som inte sätts in i något sammanhang. De urholkar kunskapsinhämtningen och nedvärderar den lärande. De uppmuntrar till konkurrens i stället för kreativitet. Samarbete, social kompetens och kritiskt tänkande blir negativt istälet för positivt. På det sättet ger man inte eleverna bästa möjliga förutsättningar för att klara livet efter skolan. I utvecklingssamtalen däremot kan elever och föräldrar få en betydligt mer nyanserad och fullständig bild än vad betyg kan ge, och det går att utveckla de här samtalen betydligt mer än vi hittills har gjort. Betygen behövs heller inte längre som urvalskriterier till gymnasieskolan. Vi är ju ganska politiskt överens om att elever ska få välja gymnasieutbildning efter intresse, och vi borde väl också inse att man lär sig bäst när man får studera det man tycker är intressant och som leder till det mål som man själv vill till.

Nej, vi tror inte på betyg. Detta nya betygsförslag är bara ytterligare ett tecken på att alliansens skolpolitik, med major Björklund i spetsen, bygger på en förenklad bild av skola och lärande och är insvept i en retorik som främst passar för äldre. Vi tycker tvärtom att skolan är en angelägenhet för dem som berörs av den, precis som vi tycker angående äktenskapsbalken.

Och vi kan diskutera båda på en gång. Det återstår att se om alliansen kan det också eller om de saknar simultanfömåga i trängda lägen.

Inga kommentarer: